Förebygg laviner och minska olycksrisken

Förebygg laviner och minska olycksrisken

Om man som skidåkare har lämnat de vanliga backarna och gett sig ut i lavinfarliga områden finns det en grundläggande regel som alla ska kunna. Den lyder att om man känner sig det minsta osäker ska man välja en annan väg. Man får aldrig åka direkt över ett snöfält utan man ska istället köra i fallinjens mitt och ta små, korta svängar. Om man behöver vila ska man aldrig stanna mitt i en sluttning och göra det. Det är bättre att vänta tills man är nära någon form av skydd, till exempel under eller bakom en klippa eller liknande. Om man har lärt sig att bedöma lavinrisk kan man också enklare välja rätt färdväg. Som åkare bör man alltså ha tillit till den som har mest erfarenhet och kunskap om området.

När man åker i dessa typer av områden måste man alltid se till att ha sin transceiver påslagen på stark sändning. Det är inte bra att stänga av den när man stannar och fikar bara för att spara på batterierna. Då finns det stor risk att man glömmer att slå på den igen. Ha den istället nära kroppen, bra fastsatt under jackan så att den inte under några omständigheter kan komma bort från dig.

startit