Skidskytte

Även skidskytte är en mycket populär sport. Detta är en slags kombination av skytte och längdskidåkning och här åker man en sträcka för att sedan komma fram till en skjutbana. Där står eller ligger man ner för att pricka rätt på tavlor som står ett visst antal meter bort. Under vintersporten skidskytte står man upp hälften av gångerna man skjuter, och resterande gånger ligger man ner. Ofta skjuter varje deltagare två eller fyra gånger totalt.

Under en skidskyttetävling åker en tävlande vanligen en sträcka mellan sex och tjugo kilometer, och man skjuter två eller fyra gånger. Detta beror dock på vilken tävling man deltar i. Inom skidskytte är skjutavståndet alltid 50 meter, och vid varje skjuttillfälle har man fem skott att skjuta. Man skjuter liggande eller stående, och det kan variera vilken ordning detta sker i.

Gemensamt är att målen har en diameter på 115 millimeter i stående skytte och 45 millimeter i liggande skytte. När en åkare kör ett lopp räknas tiden ständigt, och klockan stannar inte när det är dags att skjuta. Om åkaren missar ett skott kommer denne få åka en straffrunda på 150 meter, alternativt få ett tidtillägg på en minut för varje skott som missas.

I grund och botten är alla tävlingar inom skidskytte likadana. Den åkare som ska starta står vid startlinjen. Denne åker sedan sitt varv på banan och stannar för att skjuta. Sedan åker denne ett varv till, och skjuter. Sedan fortsätter det så. Åkaren avlutar sedan med ett varv på banan innan denne går i mål. När det gäller sprinttävlingar eller distansvarianter kommer alla tävlande att starta med ett intervall på 30 sekunder. När det gäller jaktstarter baseras istället varje åkares starttid på en tidigare utförd tävling. När det är en masstart kommer alla tävlande att starta samtidigt, vilket kan göra att det stundtals är mycket trångt på banan.

När det gäller stafetter i skidskytte startar varje lags första åkare samtidigt, och när en åkare gjort sin del av loppet åker denne i mål och växlar till lagets nästa åkare som då måste stå startberedd vid den kombinerade start- och mållinjen.

När det gäller skidskytte räcker det alltså inte med att vara snabb, man måste också vara duktig på att koncentrera sig och skjuta även efter fysisk ansträngning.

startit