Testa snön först

Testa snön först

När man åker skidor på platt mark är olycksrisken inte så stor så länge man inte ger sig ut på isar eller liknande. När man åker i backar och offpist är säkerhetstänket desto viktigare. Det finns flera knep som kan vara bra att känna till. Dessa hjälper en åkare att minimera och undvika risken för att en olycka sker.

För det första bör man skaffa sig en del lokalkännedom innan man beslutar sig för att ge sig ut i backarna. Det kan vara klokt att tala med de olika guiderna på skidorten. Om inga guider finns är det ofta smart att försöka få information från dem som bor i området och har gjort det ett tag. Information från andra skidåkare är särskilt uppskattad.

Om det precis har snöat bör man alltid testa underlaget på korta, branta sluttningar i säkra områden. Om snön släpper lätt måste man vänta lite tills den satt sig. Så länge kan man åka i säkra backar. Om snön sitter kvar kan man ge sig ut i svårare backar eller offpist. Man ska alltid vara taktiskt och inte förivra sig eftersom det kan sluta med mycket allvarliga följder. Ofta är ryggar säkrare än svackor och man bör tänka diagonalt. Om ytskiktet rasar kommer det att ta den närmaste vägen ner. Om man åker diagonalt är risken att dras med i raset, mindre.

Om man är flera bör man alltid åka en och en och alltid hålla ögonen på den som åker. Om någon dras med i en lavin förkortas söktiden om bra vittnesuppgifter finns. Det kan ofta vara bra att åka med bättre åkare för att utvecklas, men det gäller att man inser sina begränsningar innan en olycka sker.

startit